Czym jest ISBN?

ISBN 83-02-00758-7 jest to międzynarodowy znormalizowany numer następującej książki: Stanisław Karaś: Samokształcenie iv zawodzie. Warszawa 1980, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Poszczególne liczby oznaczają:

– 83 – numer kraju w międzynarodowym rejestrze ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Wynika z tego, że Polska w ISO jest zarejestrowana pod numerem 83.

– 02 – numer wydawnictwa w obrębie kraju.

– 00758 – numer książki w obrębie danego wydawnictwa.

– 7 – numer kontrolny (w systemie zautomatyzowanym sprawdzian poprawności zapisu).

Większość bibliotek oprócz książek ma w swoich zbiorach także czasopisma. Należą one do tzw. wydawnictw ciągłych, do których zalicza się również serie wydawnicze obejmujące książki dobierane według kryterium tematycznego lub formalnego, np. wydawana przez wydawnictwo Wiedza Powszechna seria „Omega”, przez Ossolineum seria „Biblioteka Narodowa”. Do wydawnictw ciągłych należą również wydawnictwa uczelni wyższych i placówek naukowych, ukazujące się w różnych odstępach czasu – pośrednie między serią wydawniczą a czasopismem, np. „Studia Pedagogiczne” Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwa ciągłe opatrzone są znakiem ISSN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych), np. „Zeszyty Metodyczne” wydawane przez Związek Zakładów' Doskonalenia Zawodowego mają numer ISSN 023-4804, co oznacza, żc są zarejestrowane w' Centralnym Ośrodku Informacji o Wydawnictwach Ciągłych w Paryżu pod tym właśnie numerem.

Korzystanie z bibliotek wymaga umiejętności sporządzania bibliografii na wybrane tematy, obejmujących pozycje książkowe i artykuły z czasopism, gdyż osoby uprawiające samokształcenie często muszą sporządzać zestawienia książek i artykułów z czasopism, zarówno wtedy, gdy wybierają materiał do przyswojenia pamięciowego, jak i wówczas, kiedy przygotowują pisemne opracowania tematyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>