CZYTELNIA JAKO MIEJSCE PRACY SAMOKSZTAŁCEŃ CZ. II

Pracując w czytelni powinniśmy od czasu do czasu robić małą przerwę, by odpocząć oraz przemyśleć to, co przestudiowaliśmy. Wówczas dobrze jest rozejrzeć się po czytelni, obejrzeć półki z książkami i czasopismami, aby się zorienlować, co się tam znajduje oprócz lego, co nam jest bezpośrednio potrzebne. Dobrze jest czasem dla odprężenia sięgnąć po inny materiał niż ten, którym codziennie się zajmujemy.

Czytelnik może zabrać na swój stół każdą książkę z księgozbioru podręcznego, ale po zakończeniu pracy powinien książkę wstawić na swoje miejsce lub oddać bibliotekarzowi. Czytelnie udostępniające bieżące czasopisma i dzienniki mają je wyłożone na specjalnych regałach. Czytelnik korzysta z nich podobnie jak z księgozbioru podręcznego. Kiedy natomiast potrzebuje czasopismo lub dziennik z lal poprzednich, musi go zamówić wypełniając odpowiednio rewers.

Każda czytelnia, zwłaszcza naukowa i specjalistyczna, udziela swoim czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. Informacje biblioteczne polegają na udzielaniu czytelnikowi wyjaśnień, jak korzystać ze zbiorów biblioteki, przy której znajduje się dana czytelnia. Chodzi tu zwłaszcza o korzystanie z katalogów rzeczowych, co nie jest – jak wykazałem w poprzednim podrozdziale – sprawą łatwą. Informacje biblioteczne dotyczą leż książek znajdujących się w innych bibliotekach oraz książek i czasopism zagranicznych. Bibliotekarze w większych bibliotekach mają bowiem do swej dyspozycji centralne katalogi książek i czasopism zagranicznych znajdujących się w bibliotekach na terenie naszego kraju. Czytelnik otrzymuje odpowiedź z wymienieniem odpowiednich bibliotek, w któ rych znajduje się poszukiwana przez niego książka lub czasopismo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>