GAZETY

W większości dziedzin nauki i icchniki postęp jest tak szybki, a cvkl wydawniczy książek lak wolny, że wiadomości i dane na temat najnowszych odkryć naukowych publikowane są w gazetach lub – znacznie częściej – w czasopismach fachowych.

Gazety spełniają doniosłą rolę w przekazywaniu wiadomości. Poruszają wiele tematów, oprócz wiadomości ważnych i istotnych podają także mało znaczące. Niewprawny czytelnik łatwo się może zagubić w tej dużej ilości informacji, a gruntowne czytanie zajmie mu zbyt wiele czasu. Dlatego należy nauczyć się czylać gazdy, przyzwyczaić się do ich układu, aby móc stosunkowo szybko wyszukać to, co może się przydać w nauce i w pracy zawodowej.

Każdy numer gazety zawiera najczęściej wiadomości polityczne krajowe i międzynarodowe, dział gospodarczy, społeczny, sportowy, wiadomości dotyczące życia kulturalnego, kronikę wypadków itp. Wiele dzienników prowadzi również szpalty traktujące o problemach naukowych. Artykuły te, jako źródła naukowe i fachowe należy' przyjmować z dużą ostrożnością. Są bowiem odpowiednio uproszczone i uogólnione dla kręgu czytelników, który nic zawsze składa się z fachowców’. To jednak wcale nie wyklucza, że i tutaj mogą niekiedy znaleźć się świetne artykuły fachowe. Artykuły' te można wykorzystać bądź w pracy zawodowej, bądź też jako uzupełnienie wiadomości, których dostarczają podręczniki przedmiotów zawodowych.

Materiały przydatne w pracy samokształceniowej i w pracy zawodowej należy przechowywać. Można oczywiście przechowywać całe egzemplarze gazet, można streszczać artykuły. Najlepiej jest jednak przechowywać – choćby ze względów objętościowych – wycinki z gazet. Nie należy wycinać z. gazet artykułów bezpośrednio po przeczytaniu, lecz dopiero na drugi lub trzeci dzień. To bowiem, co wydawało się niezbędne przy czytaniu, może już na drugi dzień stracić na wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>