Jaki powinien być plan pracy samokształceniowej

Plan powinien być przede wszystkim celowy', izn, powinien być przydatny do tego celu, dla którego został zrobiony. Inaczej mówiąc, celowość planu polega na tym, że wskazuje na środki rzeczywiście prowadzące do zamierzonego celu.

Plan powinien być wykonalny, czyli powinien uwzględniać rzeczywiste możliwości wykonawcze. Niewykonalność planu, zbytni optymizm i wiara we własne siły prowadzą często do prób ryzykownych, kosztow-nych, nieudanych, kończących się zaniechaniem zaplanowanej pracy.

Plan powinien być wewnętrznie zgodny. Innymi słowy, nie może on zawierać postanowień sprzecznych ze sobą, czynności równoczesnych i innych elementów pozostających w kolizji.

Dobry' plan jest operatywny, tzn. łatwiej się według niego orientować, wyznacza postępowanie ekonomiczniejszc, łatwiej wykonalne. Jeśli prowadzi na bezdroża niewykonalności, jest nieoperatywny. Ta cecha planu powinna więc wyrażać się w jasnej i prostej konstrukcji ułatwiającej jego wykorzystywanie.

Plan powinien być elastyczny. Dobry plan powinien przewidywać różne alternatywy modyfikujące działania w zależności od okoliczności, których z góry nie można przewidzieć. Plan powinien być giętki, czyli nie powinien sztywno wskazywać określonego kroku tam, gdzie krok będzie zależał od okoliczności, które ujawnią się później. Nie powinien także zalecać zwężania pełni możliwości działań w fazach późniejszych. Plan powinien być szczegółowy, lecz nie drobiazgowy. Powinien przewidywać istotne czynności do wykonania, ale nie te, które krępują wykonawcę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>