KONSULTACJE

Konsultacje mogą stanowić cenne źródło wiadomości i porad samokształceniowych przede wszystkim dla tych osób, które z racji nauki w szkole średniej lub wyższej mają możliwość korzystania z organizowanych tam konsultacji indywidualnych bądź zbiorowych.

Główne zadania konsultacji są zbliżone do omówionych wcześniej ćwiczeń, lecz możliwość indywidualnego podejścia zwiększa ich skuteczność. Porady na temat sposobów rozwiązywania trudności w nauce własnej, wątpliwości rzeczowych i metodycznych, ujawnianie braków w wiadomościach, korygowanie błędów' oraz moralne oddziaływanie na uczących się, podtrzymywanie ich wiary we własne siły – to szczególnie wartościowe cechy i zadania konsultacji.

Konsultacje indywidualne wynikają przeważnie z inicjatywy uczącego się, gdyż są one dla niego okazją do wyjaśniania wszelkich wątpliwości i trudności. Konsultacje zbiorowe organizowane są wówczas, gdy te same braki występują u grupy, np. studentów' bądź uczniów i pragną oni uzyskać poradę merytoryczną lub metodyczną. Do konsultacji – czy to indywidualnej, czy też zbiorowej – należy się odpowiednio przygotować. Przygotowanie to powinno przede wszystkim objąć:

– zapoznanie się z odpowiednim materiałem związanym z problematyką konsultacji,

– przeglądnięcie odpowiednich notatek i uwag z lektury bądź z wykładów,

– wynotowanie zagadnień, które chce się omówić z prowadzącym konsultacje, przygotowanie pytań, które chce mu się zadać.

Przygotowanie się do konsultacji ma duże znaczenie w pracy samokształceniowej. Uczestnik dobrze przygotowany pogłębia i utrwala przerobiony materiał bądź usuwa swoje wątpliwości lub trudności, z jakimi się spotkał w trakcie samokształcenia. Brak przygotowania sprawia, że koncentruje całą swoją uwagę na treści, pomijając aspekty metodologiczne omawianego zagadnienia. Często więc nie rozumie udzielanych wyjaśnień i czas konsultacji jest dla niego częściowo stracony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>