Kontrolowanie zeszytu przedmiotowego

Ze względu na tak różnorodny charakter zawartości zeszytu przedmiotowego wskazane jest, aby słuchacz w jakikolwiek sposób wyodrębniał w nim to, co związane jest bezpośrednio z dalszą jego nauką, a więc dyspozycje i te dane, które powinien powtarzać w celu opanowania pamięciowego.

Dlatego słuszne jest zdanie Franciszka Urbańczyka, że „… celowo i właściwie prowadzony zeszyt przedmiotowy wdraża ucznia do stosowania i udoskonalania metody pracy, przyzwyczaja go do systematyczności, ułatwia przyswajanie, pogłębianie i utrwalanie przerabianego tekstu, ułatwia powtarzanie materiału zarówrno w toku pracy, jak i przed egzaminami, wyrabia też umiejętność poprawnego formułowania myśli w piśmie oraz umiejętność wykonywania rysunków'. Zeszyt przedmiotowy jest więc niezbędnym elementem samodzielnej pracy (dorosłego) ucznia” M.

Zeszyt przedmiotowy powinien być sporadycznie kontrolowany przez wykładowcę – w przypadku jeśli samouk jest słuchaczem kursu – i często przeglądany przez samouka. Ułatwia to powiązanie i utrwalenie zanotowanych informacji, a także wiązanie poprzednich tematów z bieżącymi. Przeglądając notatki samouk powinien je konfrontować z podręcznikiem lub innym źródłem wiedzy i wtedy uzupełniać zapis, porządkować go i systematyzować. W miarę możności przeglądać notatki w zeszycie przed każdym wykładem, by na ich podstawie być intelektualnie przygotowanym do przyjęcia nowych treści. Powtórzenie i całościowe ogarnięcie notatek powinno także towarzyszyć zamknięciu szerszego zagadnienia tematycznego, na przykład rozdziału w podręczniku. Taki system pracy czyni uczenie się stale aktywnym i funkcjonalnym, ogranicza leż do minimum czas potrzebny na przygotowanie się do powtórzeń i egzaminu. Dobre rezultaty uczenia się zapewni systematyczne przeglądanie podręczników i notatek w zeszycie, połączone z ich stałym uzupełnianiem i włączaniem coraz to nowych wiadomości. Wartość sporządzanych notatek i właściwe prowadzenie zeszytu przedmiotowego zależy od nadzoru i pomocy wykładowcy. Jego wskazania i wyjaśnienia w sprawie prowadzenia zeszytu nie tylko przyzwyczajają samouka do porządku i organizacji w uczeniu się określonego przedmiotu, lecz także uczą go właściwego notowania, zasad dobrej pracy umysłowej, wdrażają do racjonalnego samokształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>