ORGANIZACJA SAMOKSZTAŁCENIA

Nieprzypadkowo w toku modernizacji naszego życia gospodarczego i społecznego poszukuje się rezerw lepszej organizacji naszej działalności. Czym jest organizacja? Organizacją – w znaczeniu rzeczowym – nazywa J. Zieleniewski „system, którego uporządkowanie polega na współprzyczynianiu się funkcjonalnie zróżnicowanych części do powodzenia całości, a powodzenie całości jest jednym z warunków powodzenia części” 35.

Organizowanie własnej pracy samokształceniowej trzeba zacząć od zanalizowania dotychczasowego sposobu uczenia się, czyli odpowiedzieć na pytanie: Jak pracowaliśmy do tej pory? To znaczy – czy nasza praca samokształceniowa była racjonalnie planowana, czy warsztat samokształceniowy w domu mamy dobrze zorganizowany, czy umiemy efektywnie uczyć się w cmelni. korzystać z zasobów książkowych biblioteki, czy umiemy korzystać ze środków technicznych ułatwiających samokształcenie, czy potrafimy godzić pracą zawodową z nauką i uprawiać samokształcenie bez szkody dla zdrowia? Są to ważne pytania. Warto bowiem wiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowa organizacja pracy samokształceniowej, aby móc usprawnić organizację własnej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>