PRZECHOWYWANIE NOTATEK

Zasadniczym warunkiem użyteczności gromadzonych notatek jest ich uporządkowanie, czyli ujęcie w pewien system. Ponieważ miejsce każdej notatki zależy od jej treści, możemy układać kartki z notatkami w układzie przedmiotowym albo działowym.

Układ przedmiotowy polega na ułożeniu notatek według przynależności do określonych przedmiotów. W osobnej kopercie gromadzi się więc notatki np. z historii, w osobnej – z biologii, chemii, fizyki, matematyki itp. Taki sposób przechowywania notatek ma następujące zalety:

– notatki nie mieszają się ze sobą,

– łatwo można odszukać potrzebną notatkę,

– szybko można zorientować się jakich notatek, z jakiej dziedziny wiedzy mamy najwięcej.

Oprócz układu przedmiotowego istnieje mniej znany układ działowy notatek. Jego najlepszym urzeczywistnieniem jest układ dziesiętny stosowany w czytelniach i bibliotekach, zwłaszcza zaś w dużych placówkach tego typu. Jest to układ skomplikowany, dlatego leż grupowania notatek za pomocą klasyfikacji dziesiętnej podejmują się jedynie samoucy, którzy mają doświadczenia w tej pracy.

Dla przeciętnego samouka najodpowiedniejsze jest przechowywanie notatek w układzie przedmiotowym. Połączenie układu przedmiotowego z wewnętrznym porządkiem alfabetycznym daje najlepsze efekty w klasyfikacji gromadzonych notatek.

Sposobów przechowywania notatek może być wiele. Wszystko zależy od pomysłowości ich właściciela. Ważne jest przede wszystkim to, żeby można było łatwo interesującą nas notatkę odszukać i żeby nie było bałaganu w ich przechowywaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>