RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA

Miejscem, gdzie gromadzi się i przechowuje w odpowiednim porządku wszelkiego typu publikacje, są biblioteki. Aby jednak wykorzystywać do samokształcenia znajdujące się tam zbiory, trzeba mieć choć ogólną orientację w rodzajach bibliotek, ich zadaniach, sposobach wyszukiwania książek, czasopism lub innych materiałów' i korzystania z zasobów bibliotek i czytelni.

Podstawy prawne i organizacyjne bibliotekarstwa w Polsce określa ustawa o bibliotekach z 1968 r. Ustawa stanowi, że „biblioteki, ich zbiory i urządzenia są dobrem narodowym” i normuje wszystkie podstawowe sprawy związane z organizacją systemu bibliotecznego w kraju. Biblioteki, ze względu na zadania, podzielone zostały na następujące rodzaje: naukowe, fachowe, szkolne, publiczne, pedagogiczne i związkowe.

W tym samym roku (19

– Biblioteka Narodowa w Warszawie jako centralna biblioteka państwa i centralna biblioteka informacji naukowej, nauki o książce, bibliotekoznawstwa i archiwistyki,

– Biblioteka Główna Uniwersytetu Warszawskiego jako I centralna biblioteka nauk społecznych,

– Biblioteka Główna Uniwersytetu Jagiellońskiego jako II centralna biblioteka nauk społecznych,

– Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej jako centralna biblioteka ekonomiczna,

– Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawńe jako centralna biblioteka rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki żywnościowej,

– Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej jako I centralna biblioteka techniczna,

– Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie jako centralna biblioteka w zakresie nauki wojennej, wojskowości i sił zbrojnych,

– Biblioteka Sejmowa w Warszawie jako centralna biblioteka legislacyjna,

– Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego jako centralna biblioteka morska,

– Główna Biblioteka Lekarska – Centrum Naukowej Informacji Medycznej w Warszawie jako centralna biblioteka medycyny, kultury fizycznej i turystyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>