RODZAJE NOTATEK CZ. II

Przy sporządzaniu wyciągów należy pamiętać o tym, że niemożliwe jest ich właściwe wykonywanie już przy pierwszym czytaniu. Czytając po raz pierwszy jesteśmy jeszcze zbyt zajęci myślowym opracowaniem materiału, brak nam ogólnej orientacji w jakości czytanej książki, nie wiemy jeszcze, co jest rzeczywiście ważne, a co można pominąć.

Następny rodzaj notatek to własna opinia o poznanej treści. W takiej notatce zamieszcza się swoje uwagi o książce, lekcji, dyskusji, odczycie, filmie lub innym źródle wiadomości. Przedmiotem takich własnych opinii są najczęściej przeżycia i postawy wobec słyszanych lub obejrzanych informacji.

Notatki z pomysłów własnych to kolejny rodzaj notatek. Jest to mało znany rodzaj notatek i zazwyczaj nie doceniany przez uczących się. A przecież jest to bardzo wartościowy rodzaj notatki. Czasami przychodzi nam na myśl jakiś pomysł, który należy natychmiast zapisać. Nie można polegać na własnej pamięci, często zawodnej. Pomysł można rozwinąć natychmiast albo zaczekać, przeczytać jakąś pracę na dany temat i dopiero potem krytycznie ustosunkować się do pomysłu.

Notatka z cytatem to także cenny rodzaj notatki. Sporządzamy ją wówczas, gdy konieczne są nam wyciągi zawierające myśl autora w jej dosłownym brzmieniu. Może to występować wówczas, gdy zależy' nam na poparciu własnego stanowiska przez uznany w danej dziedzinie autorytet naukowy, moralny, zawodowy. Sporządzanie cytatów wymaga sumienności i ścisłości. Opuszczając np. część tekstu powinno się to uwzględnić za pomocą wielokropków (…). Podkreślenia pochodzące od autora zaznaczyć należy inaczej niż te, które sami uważamy za konieczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>