SPOSOBY OSIĄGANIA I DOBÓR ŹRÓDEŁ CZ. II

Sposoby osiągania wymienionych źródeł samokształcenia mogą być różne. Niektóre z nich są dostępne jedynie w bibliotekach, czytelniach, archiwach i różnego rodzaju muzeach, niektóre zaś są stosunkowo łatwe do zdobycia. W samokształceniu musimy opierać się główmie na źródłach osiągalnych w przeciętnych warunkach. Do takich źródeł zalicza się książki, gazety, czasopisma, przezrocza, płyty, nagrania na taśmach magnetofonowych, czy magnetowidowych. Recenzje i przeglądy, niekiedy prospekty i opisy techniczne można znaleźć w czasopismach ogólnych i fachowych, w prasie codziennej, a także w oświatowych programach radia i telewizji. Porad samokształceniowych można zasięgnąć od osób kompetentnych, wr szkołach i uczelniach, w księgarniach, w bibliotekach i czytelniach. Nawyk kupowania potrzebnych książek i czasopism to ważny etap w tworzeniu własnego warsztatu pracy samokształceniowej. Wymaga to śledzenia nowości wydawniczych:

– częste wizyty w księgarniach i przeglądanie znajdujących się tam książek:

– bieżące śledzenie zawartości biuletynów zawierających zapowiedzi wydawnicze: biuletyny takie wydają co miesiąc lub kwartał wszystkie polskie wydawnictwa:

– systematyczne przeglądanie zawartości czasopism zawierających wykazy polskiego piśmiennictwa, w tym głównie wydawanego przez Bibliotekę Narodową Przewodnika Bibliograficznego (tygodnik) i Bibliografię Zawartości Czasopism (miesięcznik):

– korzystanie z kartotek i katalogów księgarskich:

– zasięganie informacji u bibliotekarzy i księgarzy.

Oprócz książek i czasopism ważnym źródłem samokształcenia stają się coraz częściej mikrofilmy i odbitki kserograficzne wybranych dokumentów. Odbitki takie (już dziś sporządza je większość bibliotek) są bardzo przydatne w pracy samokształceniowej, umożliwiają bowiem posiadanie potrzebnych tekstów w całości. Gdy nie ma możliwości sporządzania odbitek kserograficznych, samokształcący się musi poprzestać na własnych notatkach, co – pomimo ż.e gwarantuje uzyskanie i przechowanie potrzebnych informacji – zabiera jednak dużo czasu. W samokształceniu można zatem wykorzystywać – stosownie do przyjętego celu, możliwości czasowych i możliwości pozyskania – różne źródła wiedzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>