TECHNIKA CZYTANIA CZ. II

Czytanie szczegółowe – jego celem jest gruntowne i systematyczne przyswojenie treści książki. Na tym etapie lektury czytamy w takim tempie, z taką uwagą i udziałem myślenia, by zrozumieć dokładnie każdy wyraz i każde zdanie. Materiał należy’dokładnie przemyśleć i powiązać w’większe całości z materiałem znanym z poprzedniej lektury. Każde nowe pojęcie powinno być dokładnie i powroli rozpatrzone. Nie wolno przechodzić do dalszej lektury jeżeli poprzednie wiadomości zrozumiane zostały tylko w połowie. Dlatego też przy trudniejszych pojęciach należy zatrzymywać się dłużej i dokładniej je przemyśleć.

W trakcie czytania szczegółowa zapoznajemy się także z przypisami, tabelami, ilustracjami (zdjęciami, wykresami, rysunkami technicznymi itp.), gdyż stanowią one integralną część treści książki.

Abv całościowo ująć treść książki, studiujemy ponownie spis treści, kartkujemy książkę przypominając sobie kolejne jej rozdziały i dochodzimy do syntetycznej oceny jej wartości. Stawiamy sobie pytania: Czy autor powtarza poglądy innych, czy wnosi coś nowego, wr jakich partiach praca jest najbardziej oryginalna, jaka jest jej praktyczna przydatność, jakie ma braki i zalety?

Na tym etapie narzuca się także pytanie: Jak można przyswojone wiadomości zastosować w praktycznej działalności? Można więc próbować udoskonalić swoją pracę zawodową przez zastosowanie wiadomości teoretycznych do usprawnienia procesu technologicznego, zmniejszenia materiałochłonności jakiegoś produktu itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>