W jaki sposób można wsponóc swoją pamięć?

– Znacznie lepiej zapamiętasz to, co wybiega poza normę, co się wyróżnia, nie pasuje do kontekstu. Informacje, które poruszają uczuciowo, są dziwne lub wyróżniają się w jakiś inny sposób, łatwo zapadają w pamięć.

– Ucz się systematycznie. Łatwiej jest zapamiętać informacje będące uzupełnieniem już posiadanej wiedzy. Opusz.czenie – w trakcie uczenia się – trudniejszych partii materiału może spowodować luki, zniweczyć logiczną strukturę zdobywanej wiedzy. Nie rób zbyt dużych przerw' w uczeniu się. Przerwy kilkudniowe prowadzą do zapomnienia już częściowo opanowanego materiału. Trzeba wówczas znowu rozpocząć uczenie się od początku,

– Sporządzaj notatki i starannie je przechowuj. Notatki umożliwiają sięganie do nich w razie potrzeby. Posługiwanie się notatkami bardzo pomaga w przyswajaniu materiału. Notowanie zwiększa poziom rozumienia przyswajanej wiedzy. Dobrze sporządzona i właściwie przechowana notatka jest ważnym elementem banku naszej wiedzy, odciąża pamięć i jest stale do dyspozycji. Zwiększa poczucie psychicznego bezpieczeństwa uczącego się.

– Dobrym sposobem wspomagającym pamięć jest rysunek, kolor i odpowiednio dobrany dźwięk. Kup sobie paczkę flamastrów i zacznij ubierać zdobywane informacje w odpowiednie kolory. Podkreślaj kolorowo we własnej książce. Słowo ubrane w kolor zawrze lepiej pamiętamy. Wielu psychologów twierdzi, że odpowiednio dobrana muzyka jest kluczem do skarbnicy umysłu. Podczas słuchania muzyki (zwłaszcza barokowej) wyostrza się koncentracja, zdolność myślenia i kojarzenia faktów, a co najważniejsze, zdolność zapamiętywania.

– Zbadaj, czy jesteś wzrokowcem, czy słuchowcem i odpowiednio do tego poświęć więcej czasu na czytanie bądź słuchanie. Nie zapominaj o notowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>