TECHNIKA CZYTANIA

– Czytanie głośne, w procesie którego odbywa się pełna wokalna artykulacja wyrazów. Tiikie czytanie zajmuje wiele czasu, gdyż człowiek wymawia około 9000 słów na godzinę, zaś w tym samym czasie postrzega około 25 000 wyrazów.

– Czytanie ciche odbywa się wtedy, gdy wymawiamy poszczególne słowa szeptem lub czytaniu towarzyszą cząstkowe ruchy warg i języka.

– Czytanie wzrokiem, którego są dwa rodzaje: czytanie w myśli słów składających się na większe logiczne całości i czytanie pojęć – a więc sensu i znaczenia tego, co wyrazy wyrażają.

Niezależnie od rodzaju techniki czytania warto wiedzieć, żc racjonalne czytanie książki składa się z dwóch etapów, które powinnu poprzedzać techniczne przygotowanie sic do czytania.

Techniczne przygotowanie się do czyhania to zapewnienie sobie optymalnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, a przynajmniej ograniczenie do minimum przeszkód zewnętrznych w lekturze. Z myślą o tym przed rozpoczęciem czytania należy:

– przygotować zeszyt do prowadzenia notatek lub zapas tzw. Ciszek (pojedynczych kartek do notowania):

– przygotować długopis i zapas ołówków:

– przygotować odpowiednie oświetlenie do pracy wieczorem lub w nocy:

– sporządzić wykaz zagadnień, które szczególnie będą nas interesowały przy' lekturze:

– wyznaczyć terminy i długość przerw w czytaniu.

Po technicznym przygotowaniu się do czytania i po ogólnym zapoznaniu się z treścią i charakterem książki (o czym była mowa w' poprzednim podrozdziale), przystępujemy do pierwszego zasadniczego etapu pracy z książką, to jest do czyhania szczegółowego, a następnie do drugiego etapu – całościowego ujęcia treści książki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>