Zwiększenie szybkości czytania

To samo ćwiczenie można też przeprowadzać systematycznie przez pięć minut dziennie, z zegarkiem w ręku, czytając tę samą książkę (chodzi bowiem o jednakową skalę trudności tekstu), ale taką, której się przedtem nie czytało. Przez pięć minut staramy się czytać książkę możliwie najszybciej – ogarniając wzrokiem maksymalną liczbę słów – a następnie powtarzamy w pamięci przeczytany tekst, sprawdzając i notując, ile stron się przeczytało. W ten sposób, prowadząc ćwiczenie z tą samą książką przez trzy lub cztery tygodnie, można łatwo zauważyć dokonany postęp.

Zwiększanie szybkości czytania następuje nie tylko przez trening oczu, lecz także poprzez wychwytywanie izw. kluczowych słów dla danej tematyki lub zagadnienia i szybką systematyzację czytanego tekstu wokół tych właśnie słów. Stąd też niezmiernie istotne jest zapoznanie się z terminologii! stosowaną w tej dziedzinie, z której książki mamy zamiar czytać. Często bowiem autorzy książek mają skłonność do czynienia szerokich dygresji (uwag luźno tylko związanych z tekstem) lub kilkakrotnego pisania tego samego. Czytając taką książkę, w celu wychwycenia potrzebnych informacji, traci się w’iele czasu analizując cały tekst. Stąd też warto jest nauczyć się ogarniać początkowo spojrzeniem całą stronę i znajdować na niej słowa kluczowe. Później czyta się jedynie te zdania, które bezpośrednio związane są ze słowami kluczowymi. Metoda powyższa prawie nigdy nie ma zastosowania w przypadku czytania podręczników’.

Warto chyba wspomnieć, że czytanie szybkie (dynamiczne) nie jest bynajmniej celem samym w sobie, lecz środkiem. Opanowanie umiejętności szybkiego czytania pomaga zaoszczędzić czas przy czytaniu niektórych książek, należy jednak pamiętać, że istnieją teksty, które trzeba czytać powoli, powracając niekiedy do przeczytanych już fragmentów i zastanawiając się nad niektórymi myślami autora. Stosując czytanie szybkie, bez wyboru, do wszystkich tekstów, narażamy się na stratę wielu cennych przemyśleń, które mogą nam umknąć.

Na zakończenie tej części materiału kilka uwag praktycznych. Otóż psychologowie zajmujący się problematyką szybkiego czytania zalecają:

– 1) lekturę powinniśmy rozpoczynać od tekstów' łatwych i krótkich, które możemy przeczytać bardzo szybko, proces nabywania zdolności szybkiego czytania tekstów trudnych jest bowiem stopniowy:

– 2) nic powinniśmy czytać szybko, jeśli jesteśmy zmęczeni:

– 2) należy systematycznie podnosić tempo czytania, jeśli tylko warunki sprzyjają temu procesowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>