Co ma wpływ na szybkość czytania?

Czytanie, jak każda inna praca, jeśli ma być wydajna, wymaga przygotowania oraz spełnienia kilku warunków. Jednym z nich jest pamiętanie o tym, od czego zależy czytanie w ogóle. Z tego względu warto przypomnieć sobie, iż czytanie jest uzależnione od nierozerwalnej współpracy dwóch procesów1: widzenia i myślenia. Jeśli jednego brak, drugim nie można wszystkiego nadrobić. Osoba starsza może mieć bardzo osłabiony wzrok, ale mózg jej jest jeszcze w pełnej gotowości, winna więc do czytania mieć odpowiednie okulary. Dziecko na ogół widzi doskonale, ale umysł jego nic kontroluje jeszcze tego, co wzrok może odebrać z otaczającego świata, musi więc doskonalić sprawność myślenia.

Ludzkie oko ma zdolność rozróżniania, przyswajania słów dzięki różnicom w kształcie. Szybkość tego procesu zależy oczywiście od uprzednich ćwiczeń. Warto np. wiedzieć o tym, ile razy podczas czytania wracamy do słowa sąsiedniego. Konieczne są również ćwiczenia zmierzające do zwiększenia zdolności odróżniania podobnych słów.

Zaznaczyć wreszcie należy, iż na szybkość czytania ma także wpływ' zmęczenie czytającego oraz ilość tlenu w powietrzu. Złe warunki psychiczne i zewnętrzne nie sprzyjają czytaniu szybkiemu i ze zrozumieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>