BIBLIOTEKA JAKO WARSZTAT PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ

Biblioteki, niezależnie od rodzaju, spełniają ważną rolę w procesie samokształcenia. Współczesna biblioteka dzięki księgozbiorowi, międzybibliotecznym wypożyczeniom i pracom informacyjno-bibliograficznym stanowi bogate źródło informacji, stwarza możliwość podejmowania różnorakich form kszlałcenia. Czytelnicy, którzy uprawiają samokształcenie, mogą także korzystać z porad bibliotekarza, szczególnie w zakresie wyboru i doboru odpowiedniej lektury, sposobów korzystania z katalogów' i bibliografii, zasobów innych bibliotek, recenzji i ocen pozycji książkowych. Wberw pozorom korzystanie z biblioteki to umiejętność ani łatwa, ani prosta.

Każdy rodzaj bibliotek ma inne zadania i inny krąg czytelników. Uniwersalne są jedynie biblioteki publiczne, w których oprócz beletrystyki można znaleźć wiele pozycji fachowych, głównie z psychologii, pedagogiki, socjologii i innych nauk społecznych – w mniejszym zakresie – z nauk ścisłych i technicznych. Korzystanie zc zbiorów książek i czasopism jest możliwe dzięki katalogom. Katalogi dzielą się na alfabetyczne, w' których układ kartek jest wyznaczony przez alfabetyczną kolejność autorów lub tytułów gazet i czasopism oraz rzeczowe.

Katalogi rzeczowe są różnego rodzaju. Najhardziej popularne są katalogi działowe, przedmiotowe, systematyczne i dziesiętne. Katalog działowy jest najprostszym rodzajem katalogu rzeczowego. Dzieli on piśmiennictwo na działy – dziedziny nauki i techniki. Liczba działów może być różna i wynosi zwykle od kilku do dwudziestu kilku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>