HIGIENA SAMOKSZTAŁCENIA

Każda praca – w tym także samokształceniowa – ma walory wychowawcze i kształcące, a jednocześnie staje się szkodliwa dla organizmu, gdy jest wykonywana w sposób nieodpowiedni, bez liczenia się z własnymi możliwościami fizycznymi, psychicznymi, czasowymi i materialnymi. W warunkach intensywnego samokształcenia bardzo łatwo może nastąpić zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Główne przyczyny tego mogą być następujące:

– złe zorganizowanie miejsca do samokształcenia w domu:

– zły stan zdrowia samokształcącego się:

– praca samokształceniowa zbyt intensywna, nie pozostawiająca czasu na wypoczynek i sen:

– niewłaściwe odżywnianie się:

– zły rozkład dnia pracy.

Dokonam teraz analizy większości z wymienionych przyczyn, poważnych grzechów przeciw' higienie samokształcenia, przez którą rozumiem zespół czynników' wyznaczających przebieg i rezultaty procesu uczenia się, rozwiązywania problemów oraz działalności twórczej człowieka, słowem całokształt warunków, od których zależy bezpośrednio lub pośrednio poziom i efektywność uczenia się.

Higiena samokształcenia wskazuje (na podstawie wniosków z praktyki i rezultatów' badań) podstawowe zagrożenia towarzyszące tej pracy, jeśli przebiega ona w niewłaściwych warunkach, wbrew obowiązującym w tym względzie normom i regułom, wedle błędnie skonstruowanego planu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>