Powtarzanie pozwala na lepsze zrozumienie przyswajanego materiału

Innym czynnikiem, który' ma wpływ na trwałość pamiętania, jest stopień wyuczenia. Jeżeli ktoś nie zapamiętał całego materiału, to zrozumiałe, że to, co przechowuje się w jego pamięci będzie odpowiednio uboższe. W sytuacji, w której materiał został zapamiętany całkowicie, najlepiej jest powtarzać materiał nadal. Szczególne znaczenie dla trwałości przechowywania mają pierwsze powtórzenia po całkowitym zapamiętaniu materiału. W związku z tym można postulować, by nie przerywać uczenia się bezpośrednio po zapamiętaniu materiału, ale jeszcze powtórzyć materiał kilkakrotnie.

Skoro mowa o powtórzeniach, to można zadać sobie pytanie, jak powtarzać – bez względu na omówione wyżej rozłożenie powtórzeń czy ich zmasowanie w czasie – czy czynić to w sposób bierne. czv aklewne. Badania wykazują, „że znacznie bardziej efektywne jest powtarzanie aktywne. Kiedy już zapoznaliśmy się z danym materiałem, tak, że jesteśmy go w stanie powtórzyć bezbłędnie, musimy powtarzać go w sposób aktywny, na przykład głośno opowiadając daną partię materiału. Około 3/4 czasu należy poświęcić na powtarzanie aktywne, a tylko 1/4 na bierne”28.

Okazuje się też, że aktywne powtarzanie pozwala na lepsze zrozumienie przyswajanego materiału. Poza tym jest ono podobne do sytuacji egzaminu ustnego, co ntoże nam wr pewnym stopniu ułatwić jego zdawanie w przyszłości.

Z zapamiętywaniem związana jest pewna sprawa, o której często zapominamy luh nie chcemy jej znać i stosować. Mamy często błędne przekonanie, że czas potrzebny na zapamiętanie jakiegoś materiału rośnie w postępie arytmetycznym wraz ze wzrostem ilości materiału, którego mamy się wyuczyć. Sądzimy, że jeżeli materiał z jednego wykładu jesteśmy w stanie przyswoić w ciągu piętnastu minut, to czas potrzebny na przyswojenie materiału z czterech wykładów będzie wynosił około godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>