Daily Archives 7 lipca 2017

Praca informatyczna Bibloteki Narodowej

Dla nauczycieli i samouków istotna jest funkcja informacyjna Biblioteki Narodowej. Jest ona uniw-ersalnym informatorium. Decydują o tym gromadzone bądź opracowywane w BN katalogi, bibliografie, kartoteki, bazy danych oraz bogate zbiory polskich i zagranicznych wydawnictw informacyjnych: encyklopedii, słowników i różnorodnych spisów bibliotecznych.

Czytaj Dalej

O POTRZEBIE SPORZĄDZANIA NOTATEK CZ. II

Dobrze sporządzona i właściwie przechowana notatka jest ważnym elementem banku naszej wiedzy, odciąża pamięć a jest stale do dyspozycji. Ważną rzeczą jest umiejętność notowania, bowiem racjonalne notowanie rozwija percepcję, pozwala na korygowanie sąiiów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że notatki służą nie tylko utrwaleniu informacji, zatrzymaniu myśli własnych i cudzych, lecz także mają odciążyć pamięć od nadmiaru danych, których nie musimy od razu przyswoić.

Czytaj Dalej