Daily Archives 10 lipca 2017

Znużenie – ciąg dalszy

Kto nic respektuje zmęczenia, ten dokonuje rabunku własnych sił, zużywa więcej energii niż wart jest efekt tego wysiłku. Dlatego też chcąc uniknąć fatalnych następstw' zbyt intensywnego uczenia się, chcąc jak najdłużej zachować świeżość umysłu, należy' przy pojawieniu się pierwszych symptomów zmęczenia przerwać pracę nad książką czy notatkami, gdyż w przeciwnym razie tracimy czas i siły na próżno. W takim stanie możemy wykonać co najwyżej pracę mechaniczną, jak np. porządkowanie książek lub notatek, porządkowanie miejsca pracy ilp.

Czytaj Dalej

WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT CZ. II

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładem, szczególnie kursowym i monograficznym, i służą do wyjaśniania napotykanych w wykładzie trudności. Poprzez udział w ćwiczeniach można zapoznać się z podstawową terminologią obowiązującą w danej dziedzinie wiedzy, przysposobić się do czytania lektury fachowej, poznać materiały i źródła statystyczne, nabyć umiejętność posługiwania się wzorami i technikami stosowanymi w określonej dyscyplinie naukowej. Ćwiczenia są formą dydaktyczną stosowaną powszechnie w szkołach wyższych i ich celem jest:

Czytaj Dalej

WYBÓR I OGÓLNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ KSIĄŻKI CZ. II

Na okładce są podane zawsze: imię lub inicjał imienia, nazwisko autora oraz tytuł książki, skrót nazwy wydawcę' lub jego znak graficzny, w dziełach wielotomowych numer tomu. W górnym prawym rogu czwartej strony okładki umieszczona jest zazwyczaj cena książki.

Czytaj Dalej