Daily Archives 3 lipca 2017

EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE CZ. II

Pamiętajmy też, że po opanowaniu każdego większego działu tematycznego należy powtórzyć przerobiony materiał, aby odświeżyć wszystkie przeanalizowane treści i powiązać je w zwartą, logiczną i sensowną całość.

Czytaj Dalej

Działalność biblotek narodowych

Dla pełnej informacji dodać należy', że Biblioteka Narodowa nie wypożycza książek na zewnątrz. Z jej zbiorów – i to nie ze wszystkich, a tylko z tych, które są do tego wytypowane – można korzystać na miejscu, w czytelniach. Ważne miejsce w systemie bibliotecznym kraju zajmują biblioteki naukowe. Sieć tych bibliotek składa się z:

Czytaj Dalej