RODZAJE NOTATEK

Każda praca samokształceniowa powinna być wsparta notatką i notatką zakończona. Samokształcący powinni notować zarówno podczas studiowania podręcznika czy książek naukowych i popularnonaukowych, notować wykłady i dyskusje, jak i sporządzać krótkie notatki dotyczące nowo zdobytych wiadomości. Dobrze jest także sporządzać notatki z przeczytanych utworów literatury pięknej i czasopism, z obejrzanych filmów, widowisk telewizyjnych i przedstawień teatralnych, z audycji radiowych i wycieczek, jeżeli łączą się one z tematem lub zagadnieniem szczególnie ważnym dla samouka.

Uprawiający samokształcenie powinni notować sensownie i przejrzyście, a także należycie orientować się w stosowanych powszechnie rodzajach notatek. Najczęściej spotykany rodzaj notatek to streszczenie. W streszczeniu własnymi słowami przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje zawarte w książce. Streszczenie pozwala uchwycić i uporządkować wszystkie myśli wyrażone przez autora. Wymaga to od czytelnika starannej analizy czytanego tekstu, jego zrozumienia, a więc pracy samodzielnej i odpowiedzialnej, o charakterze indywidualnym. W streszczeniu można i należy posługiwać się niekiedy charaklerystycznymi wyrażeniami autora, np. przy definicjach, schematach itp. Nie będą to jednak cytaty, lecz tylko elementy streszczenia, zbliżone do tekstu autentycznego.

Drugi powszechnie stosowany rodzaj notatek to wyciągi. Wyciągi polegają na dosłownym wypisywaniu tez, wniosków, ważniejszych cytatów i fragmentów tekstu: mogą być zużytkowane przy pisaniu wypracowań, sprawozdań i referatów. Wyciągi z książek, które są naszą własnością, mogą być krótkie, natomiast z książek, które należą do innych, powinny być obszerniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>