Daily Archives 9 lipca 2015

SPOSOBY OSIĄGANIA I DOBÓR ŹRÓDEŁ

Źródło wiedzy w samokształceniu to inaczej źródło informacji przydatne do realizacji celu, jaki zamierzamy osiągnąć drogą samokształcenia. Źródłem informacji (wiedzy) w samokształceniu może być sama rzeczywistość, albo komunikaty o niej, przekazywane za pośrednictwem różnych mediów”4I, a więc książek, czasopism, radia, telewizji, filmów popularnonaukowych i fachowych. Do źródeł samokształcenia zaliczamy także wykłady, prelekcje, dyskusje w gronie fachowców, pokazy, wystawy i inne, takie jak turystyka, wycieczki dydaktyczne, mikrofilmy, odbitki kserograficzne i programy komputerowe.

Czytaj Dalej