Daily Archives 21 lipca 2015

SAMOKONTROLA, SAMOOCENA I AUTOKOREKTA W SAMOKSZTAŁCENIU

Samokontrolą nazywamy umiejętność sprawdzania własnych sądów, działań i postępów, umiejętność dostrzegania własnych błędów, analizowania ich przyczyn. Jest to zatem ogół zabiegów stosowanych przez samouka, polegających na sprawdzaniu tego, co wykonuje w procesie uczenia się, wnikaniu w to, co jest przedmiotem uczenia się oraz porównywaniu rezultatów uczenia się z przyjętym przez siebie programem samokształcenia.

Czytaj Dalej