Daily Archives 8 lipca 2015

W jaki sposób można wsponóc swoją pamięć?

– Znacznie lepiej zapamiętasz to, co wybiega poza normę, co się wyróżnia, nie pasuje do kontekstu. Informacje, które poruszają uczuciowo, są dziwne lub wyróżniają się w jakiś inny sposób, łatwo zapadają w pamięć.

Czytaj Dalej

TEATR I FILM

Ważne źródło samokształcenia, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sztuki oraz estetyki może stanowić teatr. Wśród rodzajów' teatru wyróżnia się m.in. operę, teatr dramatyczny, teatr komediowy, halet. Można też teatr podzielić według innego kryterium, na: teatr żywy, teatr telewizyjny i teatr radiowy.

Czytaj Dalej

PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNOŚCI 1 BŁĘDÓW W SAMOKSZTAŁCENIU

Mało jest ludzi, którzy opanowali w' stopniu idealnym sztukę samokształcenia. Większość z nas popełnia większe lub mniejsze błędy wykonując tę pracę. Najważniejszą sprawą jest poznać ich charakter i przyczyny, zrozumieć istotę i mechanizmy powstawaniu trudności i błędów. To pozwoli na podjęcie skutecznych działań zmierzających do przezwyciężenia i usunięcia niedostatków w pracy umysłowej.

Czytaj Dalej