Daily Archives 16 lipca 2015

Co może wywołać niskie wyniki podczas uczenia się?

Przyczynami trudności w uczeniu się mogą być także luki w wiadomościach „wyjściowych” samouków. Powstają one zazwyczaj wówczas, gdy zbyt dużo czasu upłynęło między ukończeniem szkoły a podjęciem samokształcenia. Zaradzić temu może wzmożone tempo pracy umysłowej. Niskie wyniki mogą być także spowodowane brakiem czy niedoborem bodźców pobudzających motywację do nauki. Do bodźców osłabiających motywy uczenia się m.in. zalicza się:

Czytaj Dalej