Daily Archives 23 lipca 2015

Jak samemu oceniać uczenie się?

Z samokontrolą powinna się łączyć samoocena. Przez samoocenę rozumiemy krytyczne ustosunkowanie się samouka do efektów działań wchodzących w zakres samokształcenia, łącznie z wysuw-aniem wniosków zmierzających do doskonalenia procesu samodzielnego uczenia się. Jak samemu oceniać uczenie się? Żeby tego dokonać należy:

Czytaj Dalej

EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE

Osoby samokształcące się bardzo często uczą się, ażeby zdać określone egzaminy. Egzamin może być teoretyczny lub praktyczny. Obie te formy egzaminów występują też łącznic. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej lub pisemnej. Egzamin praktyczny np. na kursach mistrzowskich dla rzemieślników, polega najczęściej na wykonaniu określonej pracy (dzieła), która popularnie nazywa się „sztuką mistrzowską”.

Czytaj Dalej

KOMPUTERY W PROCESIE SAMOKSZTAŁCENIA CZ. II

Przykładem wykorzystania komputerów dla obsługi procesu dydaktycznego jest Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Biblioteka ta od szeregu lat zajmuje się tworzeniem własnych baz danych, gromadzi bazy bibliograficzne na dyskach optycznych i dyskietkach oraz umożliwia dostęp do baz światowych wr systemie „on linę”. Informatyzacja prowadzona jest w dwóch kierunkach: komputeryzacji i zbiorów informacji o dokumentach i eksploatacji obcych baz danych. Bazy własne Biblioteki to:

Czytaj Dalej