Daily Archives 3 grudnia 2015

ROLA MOTYWACJI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

W literaturze polskiej spotkać można również zupełnie inny sposób rozumienia terminu motyw. Według K. Obuchowskiego motyw to „zwerbalizowanie celu i programu umożliwiające danej osobie podjęcie określonej czynności” 22. Takie rozumienie pojęcia „motyw” upodabnia jego znaczenie do pojęcia „racja”, „powód”. K. Czarnecki uważa, że motywy są ściśle związane z potrzebami człowieka i skłaniają go do określonych i celowych działań. Zdaniem tego autora „motywem nazywa się najczęściej uświadomiony stan naszej potrzeby i dążenie do jej zaspokojenia przez określone działanie” 23. Składnikami zaś motywów są również procesy poznawcze, zainteresowania, plany i dążenia, poglądy i przekonania.

Czytaj Dalej

CZASOPISMA

Wycięty artykuł należy nakleić na stronę białego papieru, odnotowując tytuł, numer i stronę gazety. Notujemy również swoje uwagi i zagadnienia, które chcielibyśmy wyjaśnić. Wycinki przechowujemy w segregatorach lub w skoroszytach. Do poszczególnych skoroszytów wkładamy wycinki traktujące o pokrewnej grupie zagadnień. Teczki układamy w porządku alfabetycznym lub rzeczowym. Często bywa tak, że jakieś zagadnienie traci na aktualności i możemy usunąć dane wycinki. Wówczas na miejsce już nieaktualnych należy wkładać wycinki aktualne.

Czytaj Dalej