Daily Archives 4 grudnia 2015

ORGANIZACJA SAMOKSZTAŁCENIA

Nieprzypadkowo w toku modernizacji naszego życia gospodarczego i społecznego poszukuje się rezerw lepszej organizacji naszej działalności. Czym jest organizacja? Organizacją – w znaczeniu rzeczowym – nazywa J. Zieleniewski „system, którego uporządkowanie polega na współprzyczynianiu się funkcjonalnie zróżnicowanych części do powodzenia całości, a powodzenie całości jest jednym z warunków powodzenia części” 35.

Czytaj Dalej