Daily Archives 13 grudnia 2015

Czytanie ze zrozumieniem

Rozumienie czytanego tekstu pozwala uczniowi zdobyć określone informacje dotyczące otaczającej go rzeczywistości, może także decydująco wpłynąć na sukcesy w nauce. Czytanie to podstawowa umiejętność, decydująca o powodzeniu uczniów klas początkowych w dalszej nauce. Każde dziecko czytające tekst musi zrozumieć jego treść, bo tylko wtedy widzi sens tego, co robi. Dlatego już od pierwszych dni w szkole należy rozwijać i kształcić u dziecka umiejętność czytania ze zrozumieniem nie tylko tekstów pisanych, ale i tekstów ikonograficznych. Istotą czytania ze zrozumieniem jest kojarzenie obrazów graficznych z odpowiadającymi im znaczeniami(słowami). Znajomość istoty cichego czytania ze zrozumieniem oraz prawidłowa realizacja zadań w zakresie kształcenia tej ...

Czytaj Dalej