Daily Archives 14 sierpnia 2015

Ważne sprawy odnośnie uczenia się

Oprócz uczenia się (w tym powtarzania) trzeba pamiętać o innych równie ważnych sprawach, a mianowicie:

– 1) Należy dowiedzieć się o dokładnym terminie egzaminu. Od lego, ile czasu zostało do egzaminu, zależy tok przygotowania się do niego, czyli rozłożenie powtarzania przedmiotów w czasie. Na przedmioty trudniejsze należy zaplanować więcej czasu. Wiedząc, ile czasu zostało do egzaminu, możemy zdecydować czy będziemy powtarzać w domu, czy też w czytelni, czy będziemy czytali tylko lektury obowiązkowe, czy też i dodatkowe. Jeżeli dt) egzaminu pozostało stosunkowo dużo czasu, nie warto czytać od razu całego materiału, należy natomiast podzielić go na części, lecz w ten sposób, aby zostały 2-3 dni na powtórzenie całości. Ta rezerwa może być przeznaczona na dodatkowe douczenie się, w przypadku gdy w wiadomościach wykryjemy luki.

Czytaj Dalej