Daily Archives 18 sierpnia 2015

WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT

Wykład polega na ustnym przekazywaniu odpowiednio uporządkowanych wiadomości przez nauczyciela, wykładowcę, pracownika naukowego. Rozróżnia się wykład konwencjonalny, w którym treść jest bezpośrednio przedstawiona przez wykładowcę w gotowej do zapamiętania postaci: wykład problemowy – oparty na postawieniu jakiegoś zagadnienia, ukazywaniu dróg prowadzących do jego rozwiązania i konsekwencji do jakich to rozwiązanie doprowadziło lub może doprowadzić: wykład konwersatoryjny, który jest swoistą przekładanką słów wykładowcy i słuchaczy, wykonujących odpowiednie zadania lub ćwiczenia dla zdobycia sprawności w stosowaniu przekazywej wiedzy.

Czytaj Dalej