Daily Archives 24 sierpnia 2015

Stan przemęczenia

Przemęczenie. Zdarza się, że uczucie zmęczenia pojawia się zaraz po rozpoczęciu nauki lub nawet przed jej rozpoczęciem. Jeżeli nie zanika ono po wypoczynku albo jeżeli wypoczynek jest zbyt krótki i przez to niewystarczający, może dojść do nagromadzenia się w organizmie następstw zmęczenia, a samo zmęczenie przekształca się wówczas w przemęczenie. Przemęczenie jest w-ięc konsekwencją zapracowywania się bez wytchnienia, gonienia resztkami sił aż do całkowitego wyczerpania. Zmęczenie przechodzi w’óvvczas w przemęczenie ogólne i chroniczne, tak że najlżejszy wysiłek umysłowy staje się trudnością nie do pokonania. Jak z tego wynika, chroniczne przemęczenie jest chorobą, którą należy leczyć.

Czytaj Dalej

Sposoby prowadzenia zeszytów przedmiotowych

Jak prowadzić zeszył przedmiotów’)'? Wyjaśnimy to na przykładzie: załóżmy, że samouk jest słuchaezem zaocznego kursu kwalifikacyjnego i samokształcenie jest główną metodą zdobywania przez niego nowych wiadomości. W takim przy padku zeszyt jest fotografią całokształtu pracy samouka w danym przedmiocie nauczania. Nie może on być jednak brulionem do wszystkiego. Sporządzane w zeszycie notatki nic mogą być zbyt szczegółowe ani też zbyt ogólne. Są trzy sposoby prowadzenia zeszytów przedmiotowych:

Czytaj Dalej