Daily Archives 21 sierpnia 2015

Korzystanie z fachowych czasopism

Artykuły w czasopismach mogą być źródłem nowych wiadomości, mogą także służyć pogłębianiu lub aktualizacji wiadomości zdobytych w różnych formach kształcenia ustawicznego, np. na kursach czy w szkole dla pracujących.

Czytaj Dalej

SPOSOBY OSIĄGANIA I DOBÓR ŹRÓDEŁ CZ. II

Sposoby osiągania wymienionych źródeł samokształcenia mogą być różne. Niektóre z nich są dostępne jedynie w bibliotekach, czytelniach, archiwach i różnego rodzaju muzeach, niektóre zaś są stosunkowo łatwe do zdobycia. W samokształceniu musimy opierać się główmie na źródłach osiągalnych w przeciętnych warunkach. Do takich źródeł zalicza się książki, gazety, czasopisma, przezrocza, płyty, nagrania na taśmach magnetofonowych, czy magnetowidowych. Recenzje i przeglądy, niekiedy prospekty i opisy techniczne można znaleźć w czasopismach ogólnych i fachowych, w prasie codziennej, a także w oświatowych programach radia i telewizji. Porad samokształceniowych można zasięgnąć od osób kompetentnych, wr szkołach i uczelniach, w księgarniach, w bibliotekach i czytelniach. Nawyk kupowania potrzebnych książek i czasopism to ważny etap w tworzeniu własnego warsztatu pracy samokształceniowej. Wymaga to śledzenia nowości wydawniczych:

Czytaj Dalej