Daily Archives 19 sierpnia 2015

Wyszukiwanie i wypożyczanie książki

Ważne jest zwrócenie uwagi na karlę tytułową książki, zawierającą podstawowe dane o książce, a więc imię i nazwisko autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania. Na odwrocie karty tytułowej znajduje się zwykle: nazwisko redaktora, który książkę zredagował, nazwisko redaktora technicznego i korektora, tłumacza, jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego oraz tytuł książki w języku oryginalnym.

Czytaj Dalej