Daily Archives 10 listopada 2015

Trudności przy przechodzeniu od teorii do praktyki

Z moich obserwacji wynika, że szczególne trudności występują u samouków ze stosowaniem przez nich praw ogólnych. Pomijam fakty, kiedy ich treść nie została należycie zrozumiana, kiedy mieszają pojęcia na skutek niezbyt dokładnego ich zróżnicowania czy też słabego zapamiętania. Często jednak są takie sytuacje, gdy samouk zna treść praw, a nie umie ich zastosować w praktycznej sytuacji życiowej.

Czytaj Dalej

DYSKUSJA

Dyskusja to uporządkowana rozmowa kilku lub kilkunastu osób dotycząca znanego im wszystkim zagadnienia teoretycznego lub praktycznego. Podczas dyskusji, w której biorą udział wybitni specjaliści można się wiele nauczyć. Dyskusja działa stymulująco na myślenie, skłania do prezentowania własnych rozwiązań.

Czytaj Dalej