Daily Archives 23 listopada 2015

Samodzielne czytanie

Czytanie odpowiednich książek może okazać się dla naszego dziecka bardzo idealnym rozwiązaniem, kiedy jest ono nieśmiałe, jest agresywne albo ma problemy w rozwoju emocjonalno-społecznym. Treści książki mogą być pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla naszego dziecka tematy. Samodzielne czytanie uczy empatii i wrażliwośći, pomaga dziecku w poznaniu różnych sytuacji, z ktorymi mogło się zetknąć w życiu codziennym, jak i rownież posłużyć za temat do rozmowy o trudnych emocjach, których nasza pociecha doświadczyła np w szkole czy na podwórku podczas zabawy z dziećmi. Dzieci zazwyczaj bywają niespokojne i nadmiernie pobudzone, nie potrafią skupić sie na prostych rzeczach, a to sprawia że czują sie niepewnie i trudniej znoszą porażki...

Czytaj Dalej

Metody przyczyniające się do efektywnego samokształcenia

Co to jest metoda? Według wybitnego polskiego dydaktyka prof. Wincentego Okonia, metoda „… to systematycznie stosowany sposób postępowania prowadzący do założonego wyniku. Na dany sposób postępowania składają się czynności myślowe i praktyczne odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności” 4\

Czytaj Dalej

BŁĘDY MOGĄCE WYSTĄPIĆ W PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ CZ. II

Uczenie się „na termin”, czyli uczenie się na wyznaczony dzień. np. ten. w którym od hyc się ma egzamin. Można zaryzykować twierdzenie, że wielu samouków' – zwłaszcza słuchaczy studiów dla pracujących, szkół dla pracujących, a także słuchaczy kursów zawodowych – uczy się właśnie „na termin”. Brak głębszego zainteresowania przerabianym materiałem, brak rozłożenia procesu uczenia się w czasie, mały' stopień wyuczenia i brak nastawienia na trwałe zapamiętanie danego materiału powodują, żc wiedza zdobyta metodą „uczenia się na termin” jest zazwyczaj bardzo krótko przechowywana w' pamięci i szybko ulega zapomnieniu.

Czytaj Dalej

Samokontrola i samoocena w samokształceniu

Integralnią częścią samokształcenia są procesy autorcgulacyjne 62, których poprawny przebieg stanowi warunek skutecznego przyswojenia sobie wiedzy i sprawności. Wyróżnić tu trzeba samokontrolę, samoocenę i autoko- rektę. Wszystkie tc trzy czynności są niezwykle istotne, a umiejętność ich wykonywania decyduje o rezultatach samokształcenia.

Czytaj Dalej

Pamięć w wieku podeszłym

Wiek podeszły to inaczej wiek wczesnej i sędziwej starości człowieka71. W medycynie za początek starości przyjmuje się wiek około 65 lat, a tzw. sędziwa starość rozpoczyna się po 85 roku życia.

Czytaj Dalej