Jak dbać o książki

Kiedy interesuje nas czytanie i jest ono naszym hobby oraz w naszym domu posiadamy niezłą bibloteczkę, musimy się również nauczyć jak o nią należy dbać, i nauczyć się jak ją przechowywać aby służyła nam przez długie lata. Książki powinno się trzymać w miejscu przewiewnym i oddalonym od kaloryfera, bo przesuszone powietrze niszczy papier. Nie powinny być także narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Najlepszy do przechowywania książek jest pokój dzienny, który jest najczęściej wietrzony. Książki ustawiajmy dość luźno w pionowej pozycji, jedna obok drugiej, tak, by możliwe było ich swobodne wyjmowanie i wkładanie. Nie układajmy książek jedna na drugiej, bo mogą się odkształcać ,wyjątkiem są bardzo grube książki, w których ciężki papier może odklejać się od grzbietu...

Czytaj Dalej

Znużenie – ciąg dalszy

Kto nic respektuje zmęczenia, ten dokonuje rabunku własnych sił, zużywa więcej energii niż wart jest efekt tego wysiłku. Dlatego też chcąc uniknąć fatalnych następstw' zbyt intensywnego uczenia się, chcąc jak najdłużej zachować świeżość umysłu, należy' przy pojawieniu się pierwszych symptomów zmęczenia przerwać pracę nad książką czy notatkami, gdyż w przeciwnym razie tracimy czas i siły na próżno. W takim stanie możemy wykonać co najwyżej pracę mechaniczną, jak np. porządkowanie książek lub notatek, porządkowanie miejsca pracy ilp.

Czytaj Dalej

WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT CZ. II

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładem, szczególnie kursowym i monograficznym, i służą do wyjaśniania napotykanych w wykładzie trudności. Poprzez udział w ćwiczeniach można zapoznać się z podstawową terminologią obowiązującą w danej dziedzinie wiedzy, przysposobić się do czytania lektury fachowej, poznać materiały i źródła statystyczne, nabyć umiejętność posługiwania się wzorami i technikami stosowanymi w określonej dyscyplinie naukowej. Ćwiczenia są formą dydaktyczną stosowaną powszechnie w szkołach wyższych i ich celem jest:

Czytaj Dalej

WYBÓR I OGÓLNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ KSIĄŻKI CZ. II

Na okładce są podane zawsze: imię lub inicjał imienia, nazwisko autora oraz tytuł książki, skrót nazwy wydawcę' lub jego znak graficzny, w dziełach wielotomowych numer tomu. W górnym prawym rogu czwartej strony okładki umieszczona jest zazwyczaj cena książki.

Czytaj Dalej

Praca informatyczna Bibloteki Narodowej

Dla nauczycieli i samouków istotna jest funkcja informacyjna Biblioteki Narodowej. Jest ona uniw-ersalnym informatorium. Decydują o tym gromadzone bądź opracowywane w BN katalogi, bibliografie, kartoteki, bazy danych oraz bogate zbiory polskich i zagranicznych wydawnictw informacyjnych: encyklopedii, słowników i różnorodnych spisów bibliotecznych.

Czytaj Dalej

O POTRZEBIE SPORZĄDZANIA NOTATEK CZ. II

Dobrze sporządzona i właściwie przechowana notatka jest ważnym elementem banku naszej wiedzy, odciąża pamięć a jest stale do dyspozycji. Ważną rzeczą jest umiejętność notowania, bowiem racjonalne notowanie rozwija percepcję, pozwala na korygowanie sąiiów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że notatki służą nie tylko utrwaleniu informacji, zatrzymaniu myśli własnych i cudzych, lecz także mają odciążyć pamięć od nadmiaru danych, których nie musimy od razu przyswoić.

Czytaj Dalej

EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE CZ. II

Pamiętajmy też, że po opanowaniu każdego większego działu tematycznego należy powtórzyć przerobiony materiał, aby odświeżyć wszystkie przeanalizowane treści i powiązać je w zwartą, logiczną i sensowną całość.

Czytaj Dalej

Działalność biblotek narodowych

Dla pełnej informacji dodać należy', że Biblioteka Narodowa nie wypożycza książek na zewnątrz. Z jej zbiorów – i to nie ze wszystkich, a tylko z tych, które są do tego wytypowane – można korzystać na miejscu, w czytelniach. Ważne miejsce w systemie bibliotecznym kraju zajmują biblioteki naukowe. Sieć tych bibliotek składa się z:

Czytaj Dalej

Zbiory bibliotek publicznych

Zbiory bibliotek publicznych mają charakter ogólny z przewagą beletrystyki i humanistyki. Prawidłowość jest taka, że im mniejsza biblioteka, tym większy procent literatury pięknej. Im biblioteka większa, tym większy jest zbiór literatury nicbelctrystyczncj. Na przykład w bibliotekach na wsi beletrystyka dla dorosłych stanowa 46% ogółu zbiorów, a w bibliotekach wojewódzkich już tylko około 35%.

Czytaj Dalej

Szkolenia BHP Śląsk – rewelacyjna decyzja

Szkolenia BHP na Śląsku to rewelacyjna decyzja.

Jestem głęboko przekonana, że na bezpieczeństwie swoim oraz pracowników, jeśli akurat jesteśmy właścicielami firmy nie powinniśmy oszczędzać. Obowiązkowe szkolenia BHP Śląsk są najlepszym możliwym wyjściem, aby takie bezpieczeństwo zapewnić wszystkim ludziom znajdującym się w obiekcie. Co prawda szkolenia z tego zakresu są obowiązkowe przy zatrudnieniu na pełen etat w oparciu o umowę o pracę, to jednak powinny one być wykonywane starannie i należycie, tak jak to robi szkolenia BHP Śląsk. Ważna jest jakość robionych szkoleń, dlatego uważam właśnie, że szkolenia BHP Śląsk to najlepsza decyzja, jaka może podjąć pracodawca w sprawie swoich pracowników...

Czytaj Dalej

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – sto procent zdawalności

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to sto procent zdawalności.

Nie musisz się martwić o swoje wyniki na egzaminie na prawo jazdy, jeśli korzystasz z lekcji u ośrodek szkolenia kierowców Lublin, ja korzystałam i bez żadnego stresu zdałam wszystko bardzo szybko i bardzo sprawnie. Dlatego uważam, że mam słuszność uważać, że ośrodek szkolenia kierowców Lublin jest najlepszym ośrodkiem, z jakiego usług można korzystać. Wydaje mi się nie na miejscu mówienie o konkurencji tego ośrodka, chociaż w moich oczach wypada ona zdecydowanie słabo ze względu właśnie na te wszystkie aspekty. Nie ma sensu podpowiadać innym, żeby wybrali

ośrodek szkolenia kierowców Lublin

jeśli upierają się przy innych ośrodkach, chociaż jestem przekonana, że lepszego nie mogą zna...

Czytaj Dalej