Daily Archives 3 września 2015

Bibloteki a samokształcenie

Poprawnie sporządzony bibliograficzny opis książki obejmuje: nazwisko i imię autora, tytuł książki, dodatek do tytułu, miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, rok wydania, liczbę stron w książce, np. Jarosław Rudniański: o pracy umysłowej (tytuł), Cele, metody, organizacja psychiczna (podtytuł). Warszawa 1987. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 376.

Czytaj Dalej