Daily Archives 18 września 2015

RODZAJE BIBLIOTEK I ICH ZADANIA

Miejscem, gdzie gromadzi się i przechowuje w odpowiednim porządku wszelkiego typu publikacje, są biblioteki. Aby jednak wykorzystywać do samokształcenia znajdujące się tam zbiory, trzeba mieć choć ogólną orientację w rodzajach bibliotek, ich zadaniach, sposobach wyszukiwania książek, czasopism lub innych materiałów' i korzystania z zasobów bibliotek i czytelni.

Czytaj Dalej