Daily Archives 17 września 2015

PILNOWANIE PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ CZ. II

Plan jest pewnym zamierzeniem, projektem określonego postępowania, w myśl którego realizujemy określone zadania. Planowanie powinno obejmować pewnien okres. Zc względu na zakres czasowy możemy wyodrębnić plany krótkookresowe i długookresowe, np. miesięczne, kwartalne czy roczne.

Czytaj Dalej