Daily Archives 4 września 2015

Biblioteczka jest nieodzownym składnikiem warsztatu pracy w domu

Często zdarza się, że w czasie nieobecności uczącego się biurko jest wykorzystywane do innych celów niż do pracy umysłowej. Wtedy chcąc uniknąć bałaganu na biurku, należy przekonać domowników o konieczności poszanowania materiałów przeznaczonych do nauki. Nikt nie powinien ich przekładać i przenosić na inne miejsce.

Czytaj Dalej

Czynniki wpływające na sprawność przypominania

Wymienione wskazania dotyczące przechowywania pamięciowego i prawideł utrwalania zapamiętanego materiału należy zawsze mieć na uwadze przy układaniu programu samokształcenia i jego realizacji.

Czytaj Dalej

DOSKONALENIE CZYTANIA

Nauczyć się czytać, to wcale jeszcze nie znaczy czytać tak biegle, jak tylko można. Dlatego nawet człowiek dorosły po przejściu dodatkowych ćwiczeń zwykle zwiększa dotychczasowe tempo czytania ze zrozumieniem o kilka, a czasem nawet i o kilkadziesiąt procent.

Czytaj Dalej