Daily Archives 7 września 2015

HIGIENA SAMOKSZTAŁCENIA

Każda praca – w tym także samokształceniowa – ma walory wychowawcze i kształcące, a jednocześnie staje się szkodliwa dla organizmu, gdy jest wykonywana w sposób nieodpowiedni, bez liczenia się z własnymi możliwościami fizycznymi, psychicznymi, czasowymi i materialnymi. W warunkach intensywnego samokształcenia bardzo łatwo może nastąpić zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Główne przyczyny tego mogą być następujące:

Czytaj Dalej