Daily Archives 21 września 2015

EFEKTYWNE SŁUCHANIE CZ. II

Rolę dobrego słuchacza rozumie się bardzo szeroko: słucha on z uwagą, wnika w intencję mówców, słucha tego, co inni mają do powiedzenia. Taki słuchacz jest słuchaczem aktywnym, słuchając dużo się uczy.

Czytaj Dalej

PRZECHOWYWANIE NOTATEK

Zasadniczym warunkiem użyteczności gromadzonych notatek jest ich uporządkowanie, czyli ujęcie w pewien system. Ponieważ miejsce każdej notatki zależy od jej treści, możemy układać kartki z notatkami w układzie przedmiotowym albo działowym.

Czytaj Dalej