Daily Archives 12 października 2015

ZNACZENIE UWAGI W SAMOKSZTAŁCENIU CZ. II

Jedną z cech uwagi jest jej trwałość. Trwałość uwagi jest to zdolność skoncentrowania się na jednym przedmiocie bez przerwy w ciągu dłuższego czasu. Z trwałością uwagi powinna łączyć się jej podzielność. Podzielnością uwagi nazywamy właściwość jednoczesnego obserwowania kilku przedmiotów, np. słuchania pilnie wykładu i automatycznego robienia z tego wykładu notatek. Każdy uczący się powinien ćwiczyć podzielność swojej uwagi. Podzielność uwagi i umiejętność jej koncentracji ma bowiem wielkie znaczenie nie tylko w procesie uczenia się (samokształcenia), lecz także w aktualnej bądź przyszłej działalności zawodowej. Co sprzyja koncentracji uwagi? Czynników jest wiele, do najważniejszych z nich należą:

Czytaj Dalej