Monthly Archives Sierpień 2015

Budowa książki

Rzecz oczywista, wymieniłem tu jedynie przykładowe nazwy wydawnictw. Jedno jest tu ważne – długie obcowanie ze światem książek pozwala na szybkie kojarzenie z nazwą wydawnictwa jego profilu, poziomu, kręgów czytelniczych itd. Jest to bardzo istotne dla właściwego wyboru książki dla potrzeb samokształcenia.

Czytaj Dalej

MUZEA I WYSTAWY CZ. II

Niezależnie od korzyści samokształceniowych zwiedzanie muzeów- jesi także źródłem przeżyć estetycznych – np. przy oglądaniu galerii obrazów lub rzeźby czy' ekspozycji rzemiosła artystycznego. Ważnym źródłem samokształcenia mogą być wystawy. Wyróżnia się trzy rodzaje wystaw:

Czytaj Dalej

Co sprzyja oszczędnemu gospodarowaniu czasem

W planowaniu pracy samokształceniowej pragnę zwrócić szczególną uwagę na ekonomiczne gospodarowanie czasem. Jest ono ważną sprawą w samokształceniu i dużą sztuką. Przy łączeniu nauki własnej z pracą zawodową budżet czasu, pozostający do własnej dyspozycji samouka, jest bardzo napięty, zachodzi więc potrzeba wykrzystania każdej wolnej chwili.

Czytaj Dalej