Category Samokszałcenie

Jak dbać o książki

Kiedy interesuje nas czytanie i jest ono naszym hobby oraz w naszym domu posiadamy niezłą bibloteczkę, musimy się również nauczyć jak o nią należy dbać, i nauczyć się jak ją przechowywać aby służyła nam przez długie lata. Książki powinno się trzymać w miejscu przewiewnym i oddalonym od kaloryfera, bo przesuszone powietrze niszczy papier. Nie powinny być także narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Najlepszy do przechowywania książek jest pokój dzienny, który jest najczęściej wietrzony. Książki ustawiajmy dość luźno w pionowej pozycji, jedna obok drugiej, tak, by możliwe było ich swobodne wyjmowanie i wkładanie. Nie układajmy książek jedna na drugiej, bo mogą się odkształcać ,wyjątkiem są bardzo grube książki, w których ciężki papier może odklejać się od grzbietu...

Czytaj Dalej

Znużenie – ciąg dalszy

Kto nic respektuje zmęczenia, ten dokonuje rabunku własnych sił, zużywa więcej energii niż wart jest efekt tego wysiłku. Dlatego też chcąc uniknąć fatalnych następstw' zbyt intensywnego uczenia się, chcąc jak najdłużej zachować świeżość umysłu, należy' przy pojawieniu się pierwszych symptomów zmęczenia przerwać pracę nad książką czy notatkami, gdyż w przeciwnym razie tracimy czas i siły na próżno. W takim stanie możemy wykonać co najwyżej pracę mechaniczną, jak np. porządkowanie książek lub notatek, porządkowanie miejsca pracy ilp.

Czytaj Dalej

WYKŁAD. ĆWICZENIA, SEMINARIUM. ODCZYT CZ. II

Ćwiczenia są bezpośrednio związane z wykładem, szczególnie kursowym i monograficznym, i służą do wyjaśniania napotykanych w wykładzie trudności. Poprzez udział w ćwiczeniach można zapoznać się z podstawową terminologią obowiązującą w danej dziedzinie wiedzy, przysposobić się do czytania lektury fachowej, poznać materiały i źródła statystyczne, nabyć umiejętność posługiwania się wzorami i technikami stosowanymi w określonej dyscyplinie naukowej. Ćwiczenia są formą dydaktyczną stosowaną powszechnie w szkołach wyższych i ich celem jest:

Czytaj Dalej

WYBÓR I OGÓLNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ KSIĄŻKI CZ. II

Na okładce są podane zawsze: imię lub inicjał imienia, nazwisko autora oraz tytuł książki, skrót nazwy wydawcę' lub jego znak graficzny, w dziełach wielotomowych numer tomu. W górnym prawym rogu czwartej strony okładki umieszczona jest zazwyczaj cena książki.

Czytaj Dalej

Praca informatyczna Bibloteki Narodowej

Dla nauczycieli i samouków istotna jest funkcja informacyjna Biblioteki Narodowej. Jest ona uniw-ersalnym informatorium. Decydują o tym gromadzone bądź opracowywane w BN katalogi, bibliografie, kartoteki, bazy danych oraz bogate zbiory polskich i zagranicznych wydawnictw informacyjnych: encyklopedii, słowników i różnorodnych spisów bibliotecznych.

Czytaj Dalej

O POTRZEBIE SPORZĄDZANIA NOTATEK CZ. II

Dobrze sporządzona i właściwie przechowana notatka jest ważnym elementem banku naszej wiedzy, odciąża pamięć a jest stale do dyspozycji. Ważną rzeczą jest umiejętność notowania, bowiem racjonalne notowanie rozwija percepcję, pozwala na korygowanie sąiiów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że notatki służą nie tylko utrwaleniu informacji, zatrzymaniu myśli własnych i cudzych, lecz także mają odciążyć pamięć od nadmiaru danych, których nie musimy od razu przyswoić.

Czytaj Dalej

EGZAMIN I JEGO ZDAWANIE CZ. II

Pamiętajmy też, że po opanowaniu każdego większego działu tematycznego należy powtórzyć przerobiony materiał, aby odświeżyć wszystkie przeanalizowane treści i powiązać je w zwartą, logiczną i sensowną całość.

Czytaj Dalej

Działalność biblotek narodowych

Dla pełnej informacji dodać należy', że Biblioteka Narodowa nie wypożycza książek na zewnątrz. Z jej zbiorów – i to nie ze wszystkich, a tylko z tych, które są do tego wytypowane – można korzystać na miejscu, w czytelniach. Ważne miejsce w systemie bibliotecznym kraju zajmują biblioteki naukowe. Sieć tych bibliotek składa się z:

Czytaj Dalej

Zbiory bibliotek publicznych

Zbiory bibliotek publicznych mają charakter ogólny z przewagą beletrystyki i humanistyki. Prawidłowość jest taka, że im mniejsza biblioteka, tym większy procent literatury pięknej. Im biblioteka większa, tym większy jest zbiór literatury nicbelctrystyczncj. Na przykład w bibliotekach na wsi beletrystyka dla dorosłych stanowa 46% ogółu zbiorów, a w bibliotekach wojewódzkich już tylko około 35%.

Czytaj Dalej

Podejście do egzaminu pisemnego

Jak egzamin zdawać? Przede wszystkim spokojnie, bez denerwowania się. Roztrzęsienie nerwowe nic sprzyja przypominaniu, powoduje „pustkę” w głowic. Jeśli jest to egzamin pisemny, to powinny wystąpić następujące etapy jego zdawania i odpowiadające im czynności 69:

Czytaj Dalej

SAMOKSZTAŁCENIE W DOMU

Samokształcenie w domu trzeba tak sobie zorganizować, aby móc efektywnie uczyć się w ciszy i w skupieniu, nie wchodząc w kolizję z pracami i przyzwyczajeniami innych domoyvników. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłaby możliwość korzystania z oddzielnego pokoju lub części pokoju we wspólnym pomieszczeniu.

Czytaj Dalej