Daily Archives 2 czerwca 2015

Podręczniki, encyklopedie, leksykony i słowniki

Kiedy mowa o słownikach dwujęzycznych, trzeba wspomnieć o dużej grupie książek służących do nauki języków obcych. Ich wydawcą jest przede wszystkim Wiedza Powszechna i Wydawnictwo Naukowe PWN. Czytelnie}' mają do dyspozycji podręczniki nauki języków obcych w różnych odmianach. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że są odrębne podręczniki dla początkujących j zaawansowanych. Warto też zwrócić uwagę, że poza podręcznikami napisanymi przez doświadczonych autorów polskich Wiedza Powszechna publikuje podręczniki opracowane przez autorów obcych. Przykładowo, nauczanie języków angielskiego lub francuskiego, bardzo rozpowszechnionych w świecie, wymagało stałego doskonalenia metod dydaktycznych, dzięki czemu istnieją znakomite podręczniki napisane przez Anglików lub Francuzów, wykorzystywane w wielu krajach. Wreszcie, uczący się języków obcych oprócz podręczników mają do dyspozycji specjalne książki pomocnicze, jak gramatyki, wybory idiomów (zwrotów' właściwych tylko danemu językowi), ćwiczenia gramatyczne, wzory zdań itd.

Czytaj Dalej