Daily Archives 24 czerwca 2015

Zwiększenie szybkości czytania

To samo ćwiczenie można też przeprowadzać systematycznie przez pięć minut dziennie, z zegarkiem w ręku, czytając tę samą książkę (chodzi bowiem o jednakową skalę trudności tekstu), ale taką, której się przedtem nie czytało. Przez pięć minut staramy się czytać książkę możliwie najszybciej – ogarniając wzrokiem maksymalną liczbę słów – a następnie powtarzamy w pamięci przeczytany tekst, sprawdzając i notując, ile stron się przeczytało. W ten sposób, prowadząc ćwiczenie z tą samą książką przez trzy lub cztery tygodnie, można łatwo zauważyć dokonany postęp.

Czytaj Dalej